Fysiotherapie Sterfysio Coumans Maastricht

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van het menselijke bewegingsapparaat en kan u helpen indien u in het dagelijkse leven belemmeringen ondervindt bij het bewegen. De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Onze praktijk beschikt over verschillende specialisaties, die afhankelijk van uw klacht(en), ingezet kunnen worden om in samenwerking uw klacht(en) te verminderen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut in eerste instantie een uitgebreid vraaggesprek met u uit. Het vraaggesprek zorgt ervoor dat er een duidelijk beeld wordt verkregen van uw klacht(en) alvorens gestart gaat worden met het lichamelijke onderzoek. De fysiotherapeut kijkt bij het lichamelijke onderzoek niet alleen naar de klacht(en) zelf, maar onderzoekt tevens waar mogelijke oorzaken van de klacht(en) liggen. Op basis van de conclusies uit het onderzoek wordt er uiteindelijk in overleg een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Daarnaast is er ook oog voor preventie en geeft de fysiotherapeut u tips en adviezen mee waardoor een verergering van de klacht(en) of recidivering van de klacht(en) in de toekomst kan worden voorkomen.

Directe Toegankelijkheid

De fysiotherapeut is tegenwoordig direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er voor een bezoek aan de fysiotherapeut geen verwijzing meer van een (huis)arts nodig is. In geval van directe toegankelijkheid zal de fysiotherapeut wel eerst een screening moeten uitvoeren om te beoordelen of uw klacht(en) een indicatie zijn voor fysiotherapie. Bij twijfel of uw klacht(en) met behulp van fysiotherapie kunnen worden verholpen, zal de fysiotherapeut contact opnemen met de huisarts tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Aanmelden Meldt u hier direct aan voor onze diensten
Je wilt vandaag nog worden gezien, dat kan bij Ster Fysio Coumans.

Sterfysio Coumans Maastricht biedt een totaalpakket op het gebied van Revalidatie, Therapie en Sport

Contact

Sterfysio Coumans Maastricht.

Hoofdlocatie

Reaalruwe 376218 CM Maastricht

Tel: 043-7112218

Mail: info@sterfysio.nl

Locatie Fit for Free

Franciscus Romanusweg 60

6221 AH Maastricht

Tel: 043-7112218

Mail: info@sterfysio.nl

Openingstijden

Hieronder treft u de openingstijden van Sterfysio Coumans Maastricht aan:

  • Maandag 8.00 tot 19.00 uur
  • Dinsdag 8.00 tot 19.00 uur
  • Woensdag 8.00 tot 19.00 uur
  • Donderdag 8.00 tot 19.00 uur
  • Vrijdag 8.00 tot 19.00 uur
  • Zaterdag 9.00 tot 11.00 uur

Sterfysio Coumans Maastricht is aangesloten bij