UW EERSTE AFSPRAAK MET DE FYSIOTHERAPEUT(E):

Tijdens het eerste bezoek aan de fysiotherapeut(e) houdt deze een intakegesprek met U en onderzoekt uw klacht. In overleg wordt er vervolgens SAMEN een persoonlijke behandelplan en behandeldoelstelling(en) opgesteld. U krijgt advies, eventueel oefeningen om thuis te verrichten en samen met uw fysiotherapeut(e) gaat u aan de slag om de klachten te verminderen en/of uw functioneren te verbeteren.

TOEGANG EN VERGOEDING FYSIOTHERAPIE

Algemene informatie vergoeding Fysiotherapie

De basisverzekering vergoedt het grootste deel van uw zorgkosten. Gaat U wel eens naar de fysiotherapeut, valt bewegen U zwaar of heeft u wel eens klachten van het bewegingsapparaat? Dan is het wellicht verstandig om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Ster Fysio Coumans heeft ook in 2024 met alle landelijke zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.

Hoe wordt Fysiotherapie eigenlijk vergoed?

Vergoeding fysiotherapie

De fysiotherapeut is voor iedereen direct toegankelijk zonder verwijsbrief! Natuurlijk mag u altijd eerst een afspraak maken met uw huisarts of medisch specialist. Vergoeding Fysiotherapie door de zorgverzekeraar is afhankelijk van de voorwaarden in uw aanvullende verzekeringspakket. Soms kunt U zich verzekeren voor een bepaald budget, maar vaak zijn er een maximaal aantal behandelingen benoemd in uw aanvullende verzekering. Aangezien de kosten uit de aanvullende verzekering vergoed wordt, is er dus ook géén sprake van het betalen van een eigen risico en/of eigen bijdrage!

Als U niet of niet voldoende bent verzekerd voor fysiotherapie en wel naar de fysiotherapeut(e) gaat, zijn deze kosten voor eigen rekening en gelden onderstaande tarieven. Tijdens uw eerste afspraak kan uw fysiotherapeut(e) U hierover ook in voldoende mate inlichten.

Heeft u een indicatie voor chronische fysiotherapie? Lees dan verder bij ‘vergoeding chronische fysiotherapie’.

Vergoeding gespecialiseerde fysiotherapie

Gaat u naar een gespecialiseerde fysiotherapeut, zoals een manueel therapeut of oedeemfysiotherapeut(e)? Dan wordt dit meestal vergoed vanuit het budget voor fysiotherapie. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden

Vergoeding fysiotherapie voor kinderen

De vergoeding voor fysiotherapie voor kinderen is anders dan de vergoeding voor fysiotherapie voor volwassenen. Fysiotherapie voor kinderen (<18 jaar) wordt vergoed door de basisverzekering. Uw kind heeft bij medische noodzakelijkheid de mogelijkheid om twee keer negen behandelingen fysiotherapie te krijgen. U betaalt hiervoor géén eigen risico.

Vergoeding chronische fysiotherapie

Een chronische aandoening is alleen een chronische indicatie fysiotherapie als een bepaalde medische diagnose is gesteld. Zorgverzekeraars hebben deze aandoeningen opgenomen in de lijst voor chronische aandoeningen (KLIK HIER) . Dit is meteen al verwarrend, want U kunt ook een chronische aandoening hebben die niet in deze lijst is opgenomen is.

Als uw aandoening is opgenomen in de lijst dan heeft U vanaf de 21ste behandeling recht op vergoeding uit de basisverzekering. Dit betekent dus dat de eerste 20 behandelingen (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden, of (deels) zelf betaald dienen te worden.

Tijdens uw eerste afspraak kan uw fysiotherapeut(e) U hierover ook in voldoende mate inlichten.

Als U geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapeutische zorg, gelden onderstaande tarieven:

Hier komen dan de tarieven zoals vermeld in excel bestand geldend vanaf 01-01-2023

Tarieven en Vergoedingen :

  1. Deze Tarieven en Vergoedingen zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  1. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zullen ook de incassokosten en wettelijke rente worden gevorderd.

    Indien er sprake is van geen of onvoldoende fysiotherapie in uw aanvullende verzekering, kunt U uw fysiotherapeutische behandelingen bij ons in de praktijk pinnen. U krijgt vervolgens uw nota per mail toegestuurd.

    Wanneer het pinnen in de praktijk niet mogelijk blijkt, krijgt U een factuur toegezonden. Betaling dient binnen dertig dagen na de factuurdatum te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zullen ook de incassokosten en wettelijke rente worden gevorderd.

  1. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Onze Tarieven

Onderstaande tarieven gelden op het moment dat de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt.

Ster Fysio Coumans is in 2023 bij alle Zorgverzekeraars aangesloten. Voor al uw fysiotherapeutische zorg, ongeacht welke zorgverzekeraar u heeft, kunt u ten allen tijde bij ons terecht.

Klik hier  voor meer informatie. Vergoeding is mede afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Tarieven (per 1 januari 2023)

Verrichting Tarief
Zitting fysiotherapie 39,50 euro
Zitting manuele therapie 53,50 euro
Zitting oedeem therapie 53,50 euro
Zitting geriatriefysiotherapie 53,50 euro
Zitting kinderfysiotherapie 53,50 euro
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 69,50 euro
Screening (directe toegankelijkheid fysiotherapie) 20,00 euro
Intake en onderzoek na screening 52,00 euro
Intake en onderzoek na verwijzing 58,50 euro
Lange zitting voor patiënt met complexe zorgvraag 58,50 euro
Toeslag voor aan huis behandeling 20,00 euro
Toeslag voor behandeling in inrichting 20,00 euro
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Kostprijs
Eenvoudig/kort rapport 45,00 euro
Uitvoerig rapport 80,00 euro