Huisreglement:

 • Tijdens de eerste afspraak zal er een intake en onderzoek gedaan worden dat als basis voor het opstellen van uw behandelplan dient. Wanneer u zich zonder verwijzing van een arts aan-gemeld heeft zal er vooraf nog een screening moeten plaatsvinden om de indicatie voor fysio-therapie te bepalen.
 • Bij de eerste afspraak dient u zich te kunnen legitimeren, het zorgverzekeringspasje te kunnen tonen en een eventuele verwijsbrief te kunnen overhandigen.
 • De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve ge-gevens door de fysiotherapeut.
 • U dient tijdig aanwezig te zijn voor uw behandeling. U kunt geen aanspraak maken op verloren behandeltijd wanneer u te laat arriveert voor uw afspraak.
 • Bij verhindering dient u zich telefonisch minstens 24 uur van te voren af te melden anders zullen de kosten in rekening worden gebracht.
 • Op uw afsprakenkaartje wordt, per behandeling, aangegeven op welke praktijklocatie u behandeld wordt. Verwittig uzelf voorafgaand aan de behandelafspraak op welke locatie u ingepland staat.
 • De polisvoorwaarden m.b.t. vergoeding fysiotherapie dient u zelf na te gaan. Het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen.
 • Onze praktijktarieven zijn vrij inzichtelijk en worden getoond op de website www.sterfysio.nl
 • Door onvoorziene redenen (bv ziekte) of langdurige afwezigheid kan het zijn dat uw fysiotherapeut vervangen wordt door een collega fysiotherapeut. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren in samenspraak met u.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het meenemen en nuttigen van etenswaren is niet toegestaan.
 • U dient het gebruik van uw mobiele telefoon zoveel mogelijk te beperken.
 • U dient zicht rustig te gedragen, andere patiënten en de medewerkers niet lastig te vallen en de dagelijkse gang van zaken niet te verstoren.
 • In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige BHV’er dan wel het aanwezig personeel of brandweer/politie op te volgen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen in of rondom ons pand, neem uw waardevolle eigendommen mee naar de behandelruimte.
 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 • U heeft de betalingsvoorwaarden bij deze ontvangen en gaat hiermee akkoord.
 • Ster Fysio Coumans is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Bij klachten over uw fysiotherapeut of medewerkers van Ster Fysio Coumans verwijs ik u naar onze klachten-regeling.
 • In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd wat inhoudt dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoons-gegevens (Wbp). U, als cliënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage in het patiëntendossier.
 • De laatste 3 punten zijn beschreven in de Praktijkfolder en op onze website www.sterfysio.nl

Versie 6.0 / 01-01-2020 Ster Fysio Coumans Maastricht