HygiëneProtocol Ster Fysio

Gezien de recente gebeurtenissen betreffende COVID-19 / Corona, is het hygiëneprotocol van Ster Fysio Coumans aangescherpt. Zo kunnen we in de nieuwe 1,5 meter maatschappij in onze locaties ook fysiotherapeutisch functioneren met een maximale veiligheid.

Met dit protocol willen we voor patiënten en collegae een veilige locatie creëren, waarin het volledig verantwoord is om naar de praktijk te komen.

We bespreken vooraf graag wel de situatie telefonisch goed met u door. Bij het maken van afspraak, zullen wij daarom een aantal vragen aan u stellen. Het is belangrijk dat u deze vragen zorgvuldig en naar waarheid beantwoordt.

Uw behandelingen zullen anders zijn dan u gewend was. Om de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen om u zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen behandelen, is de praktijk anders ingericht. Zo hebben we een maximum ingesteld voor het aantal mensen dat binnen aanwezig mag zijn en gelden er ook andere strenge regels en voorschriften.

Deze hangen duidelijk zichtbaar in de praktijk. We vragen uw begrip hiervoor en hopen op uw medewerking.

Welke maatregelen zijn er getroffen?

Naast de gebruikelijke maatregelen en hygiënemaatregelen van het RIVM (geen handen schudden, in je elleboog niezen en hoesten, handen wassen met desinfecterend zeep of gel, gebruik papieren zakdoekjes) gelden de volgende aanvullende huisregels:

 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en voor vertrek (desinfectiegel beschikbaar bij de ingang).
 • Houd anderhalve meter afstand van alle aanwezige personen in de praktijk. Naast de reguliere wachtkamer, is behandelkamer 2 ook beschikbaar gesteld als wachtruimte.
 • Kom alleen, of indien echt noodzakelijk met maximaal één begeleider.
 • Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent.
 • Verlaat het pand zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling.
 • U hoeft geen handdoek mee te nemen. Deze zijn in de praktijk aanwezig.
 • Neem, indien nodig, uw eigen drinken mee.
 • Maak, waar mogelijk, geen gebruik van de toiletten.
 • Er worden enkel individuele behandelingen gedaan, geen groepstraining.
 • De duur van de behandeling is 25 min. i.v.m. het desinfecteren van de ruimte en het materiaal.
 • In de oefenzaal dient apparatuur, direct na gebruik, gedesinfecteerd te worden.
 • Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op.
 • Bij onduidelijkheid omtrent het coronabeleid bepaalt de fysiotherapeut hoe ermee wordt omgegaan.

Tenslotte

Het is mogelijk dat uw fysiotherapeut gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje. Dit is niet in alle gevallen nodig, maar hangt af van uw persoonlijke situatie en behandeling. Als u hierover vragen heeft, dan geeft uw fysiotherapeut daar graag antwoord op.

We verzoeken u dringend om bij tussentijdse klachten niet zonder afspraak naar de praktijk te komen.

Neem  altijd eerst telefonisch contact met ons op. Samen met onze fysiotherapeuten bespreekt u dan of een afspraak zinvol en verantwoord is.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Bespreek die met ons, we geven u graag advies en denken mee in de mogelijkheden.

Wij zijn er klaar voor om u weer te ontvangen en u te helpen bij uw klachten!