Ster Fysio Coumans

Ster Fysio Coumans is een nieuwe naam voor een praktijk die u jaren kent. Nadat in 2014 de Maatschap Fysiovision Maastricht is opgeheven, is de praktijk gecontinueerd door hetzelfde team fysiotherapeuten als: Ster Fysio Coumans

Ster Fysio Coumans biedt jarenlange ervaring en expertise op diverse aandachtsgebieden binnen de fysiotherapie in één fysiotherapiepraktijk. Bovendien is er op de locatie Fit For Free een samenwerking met de landelijke organisatie YorBody Fysiotherapie.

Hiermee bundelen we jarenlange ervaring en expertise op diverse aandachtsgebieden binnen de fysiotherapie in één fysiotherapiepraktijk en kunnen wij onze cliënten op een nog breder vlak behandelingen aanbieden. Ster Fysio Coumans / YorBody Fysiotherapie biedt een ruime opzet en, zoals aangegeven, een ruimer spectrum aan behandelmethoden op het vlak van fysiotherapie, voor zowel jong als oud, sporter als niet sporter, valide en minder valide.

Zo vindt u bij ons o.a.:

 • Algemene Fysiotherapie
 • Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) aangesloten bij Claudicatio Net.
 • Oedeemtherapie / Manuele Lymfedrainage (io)
 • Manuele therapie (Master in Science)
 • Tapen & Bandageren (tevens Medical Tape – Cure Tape)

Door deze specialisaties kunnen we onze zorg aan u nog completer maken.

Binnen onze praktijk aan de Reaalruwe beschikken we over een oefenruimte (90 m2). Deze beschikt over de modernste apparatuur en biedt alle mogelijkheden voor een kwalitatief hoogstaande revalidatie of behandeling.

Daarnaast is de locatie aan de Franciscus Romanusweg gevestigd binnen het sportcentrum Fit For Free (www.fitforfree.nl/vestigingen/maastricht), waardoor er volop ruimte is om gebruik te maken van ruim 1000m2 trainingsruimte om actieve benadering van uw herstel te ondersteunen.

Het landelijke netwerk “Yorbody Fysiotherapie” (in samenwerking met de aangesloten fysiotherapiepraktijken) is gericht op het voortdurend verder ontwikkelen van behandel- en begeleidingsmogelijkheden en verbeteren van de kwaliteit van zowel organisatie als van de medewerkers. YorBody Fysiotherapie wil op een enthousiaste manier en met plezier werken en samenwerken als hulpverleners in de gezondheidszorg met inzicht in onze behandelresultaten. YorBody Fysiotherapie volgt en maakt innovatieve zorg en implementeert deze in “Top of the Bill” fysiotherapie voor met name specifieke patiëntenpopulatie zoals (sport) revalidatie patiënten, orthopedische patiënten en patiënten met overgewicht, obesitas, diabetes en/of hartfalen.

Missie

Sterfysio Coumans is een praktijk voor fysiotherapie gericht op cliënten van jong tot oud en sporters van recreatief- tot topsportniveau, die in het bewegen worden beperkt en hierbij begeleiding nodig hebben. Voor elke client wordt getracht maatwerk te leveren  zowel op een curatieve als preventieve wijze. Het uiteindelijke doel is het verlenen van professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg, om op deze manier een bijdrage te leveren aan de gezondheid en het algemeen welzijn van de inwoners in de regio.

Visie

Sterfysio Coumans treeft ernaar om in de regio Maastricht toonaangevend te zijn in het verlenen van fysiotherapeutische zorg. De praktijk wil meegaan met de laatste ontwikkelingen en innovaties binnen de fysiotherapie om zo de kwaliteit van de zorg en de klanttevredenheid te waarborgen. De praktijk hoopt op deze manier een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de bekendheid en uitstraling van de praktijk in de regio.

Zoals U kunt lezen heeft Ster Fysio Coumans kwaliteit hoog in het vaandel staan maar verliest hierbij de persoonlijke aandacht voor de individuele patiënt niet uit het oog.

Centraal Kwaliteitsregister KNGF

Naast de door de praktijk zelf geïmplementeerde kwaliteitseisen is er ook een “kwaliteitsprogramma fysiotherapie” opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): het Centraal Kwaliteitsregister KNGF.

Alle therapeuten werkzaam bij Sterfysio Coumans Maastricht zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en voldoen aan de volgende eisen:

 • staan ingeschreven in het BIG-register
 • nemen deel aan een Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF)
 • werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen
 • nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector
 • volgen de verplicht gerichte scholing van het KNGF
 • jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering
 • hanteren van kwaliteitsdeelsystemen
 • onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF

Bank- en KvK gegevens

KvK Zuid Limburg nr. 14092142 | BTW nummer NL8173.36.898.B.01 | ABN Amro NL84ABNA0615598781 | ING NL97INGB0001018908

Sterfysio Coumans Maastricht is aangesloten bij