Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  1. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zullen ook de incassokosten en wettelijke rente worden gevorderd.

Wanner het incassobedrijf de kosten bij u vordert dient u deze te voldoen aan het incassobedrijf en niet naar Ster Fysio Cooumans.

  1. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Onze Tarieven

Onderstaande tarieven gelden op het moment dat de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt.

Ster Fysio Coumans is in 2020 bij alle Zorgverzekeraars aangesloten. Voor al uw fysiotherapeutische zorg, ongeacht welke zorgverzekeraar u heeft, kunt u ten allen tijde bij ons terecht.

Klik hier (https://www.independer.nl/?refer=crm-clangredirect&utm_source=crm&utm_medium=email&utm_campaign=clang-redirect) voor meer informatie. Vergoeding is mede afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Tarieven (per 1 januari 2021)

Verrichting Tarief
Zitting fysiotherapie 34,00 euro
Zitting manuele therapie 47,50 euro
Zitting oedeem therapie 47,50 euro
Zitting geriatriefysiotherapie 47,50 euro
Zitting kinderfysiotherapie 47,50 euro
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 62,50 euro
Screening (directe toegankelijkheid fysiotherapie) 17,00 euro
Intake en onderzoek na screening 51,00 euro
Intake en onderzoek na verwijzing 48,00 euro
Lange zitting voor patiënt met complexe zorgvraag 48,00 euro
Toeslag voor aan huis behandeling 12,00 euro
Toeslag voor behandeling in inrichting 12,00 euro
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Kostprijs
Eenvoudig/kort rapport 34,00 euro
Uitvoerig rapport 70,00 euro